actie

Maak kennis met de NSCCT in combinatie met Script of Diatoetsen

Adaptief onderwijs vraagt inzicht in het leerpotentieel van leerlingen. Kloppen uw verwachtingen over wat de leerling kan? Ontdek de talenten van uw leerlingen, volg hun cognitieve ontwikkeling en signaleer onderpresteren. Diatoetsen (voor Dia volgtoetsen) en Script (voor Cito volgtoetsen) helpen u de taal- en rekenprestaties van uw leerlingen te vergelijken met het leerpotentieel van de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT).

Aanbieding voor nieuwe klanten
Ontvang in schooljaar 2019-2020 25% korting op de NSCCT testboekjes (die u jaarlijks opnieuw kunt gebruiken) en op de rapportage in Script of Diatoetsen
(aanmelden voor 31 december 2019).

NSCCT
De NSCCT is ontwikkeld door dr. T.A. van Batenburg, die de licentie van de Rijksuniversiteit Groningen exploiteert in Testservice Onderwijs. De NSCCT is in 2015 wederom voor 15 jaar goedgekeurd door het COTAN.
Ga naar de website voor het bestellen van de testboekjes, het downloaden van antwoordbladen, instructies enzovoort.
Meer informatie: www.nscct.info of mail naar: info@nscct.info

Diatoetsen
De Diatoetsen zijn volgtoetsen voor taal en rekenen in lijn met de Dia-eindtoets. De behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen worden op visueel overzichtelijke manier gerelateerd aan het leerpotentieel. Gebruikers van de Diatoetsen kunnen gepersonaliseerde antwoordbladen van de NSCCT downloaden.
Meer informatie: www.diatoetsen.nl of mail naar: info@diatoetsen.nl

Script
Met programma Script wordt het leerpotentieel gekoppeld aan de Citovaardigheidsscores. In heldere overzichten en grafieken kunt u op zowel school-, groeps- als leerlingniveau de vaardigheidsscores vergelijken met het leerpotentieel. Met deze inzichten kunt u gericht gaan werken aan verbeterplannen en het effect ervan monitoren.
Meer informatie: www.planb2.nl/script of mail naar: planb2@burobruis.nl

Top