Script

Gepubliceerd door Buro Bruis op

Elk kind heeft zijn eigen talenten. En die willen we ontdekken in het basisonderwijs. In samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede hebben wij in 2016 Script gerealiseerd: een webapplicatie die als additionele module of los bij ons onderwijsplansysteem Planb² aangeschaft kan worden.

Script maakt de relatie tussen het leerpotentieel van een kind en zijn Cito-vaardigheidsscores zichtbaar. Het leerpotentieel wordt bepaald aan de hand van de NSCCT, de niet-schoolse cognitieve capaciteiten test.  Dankzij Script wordt duidelijk welke vaardigheidsscore verwacht mag worden bij een bepaald leerpotentieel. Op school- en groepsniveau geeft dit inzicht in de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Op individueel niveau kan het eventueel onderpresteren signaleren. Met deze inzichten kan een school gericht gaan werken aan verbeterplannen en het effect ervan monitoren.

De naam Script komt van het inzicht dat als je een statische Cito-score als foto ziet, de ontwikkeling van een kind als de film je met deze module in staat bent het script te schrijven.

Lees meer over onze module Script op de website planb2.nl/script/.

Categorieën: Ideeën