Voorschool

Gepubliceerd door Buro Bruis op

Trots zijn wij dat we in 2018 Planb² voor de voorschool hebben kunnen lanceren. Samen met een drietal IKCs uit Enschede hebben wij deze applicatie ontwikkeld om de doelen, ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen in een doorgaande lijn te volgen en te borgen. Een IKC is een Integraal Kindcentrum: een samenwerkingsverband tussen basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

Hiermee kunnen we aan de behoefte voldoen om:

  • Zowel voor- als vroegschools opbrengstgericht te werken
  • Differentiatie makkelijker te maken
  • Zicht te hebben op specifieke ontwikkelbehoeften van kinderen
  • Warme overdracht eenvoudiger te maken
  • Een soepele gegevensoverdracht naar de school mogelijk te maken

De doorgaande lijn krijgt zo echt betekenis.

Lees meer over Planb² voor de voorschool op de website planb2.nl/voorschool

Categorieën: Geen categorie